058-724-7365 info@tama38.org.il

6000 דירות לשדרות בתוך שלוש שנים

6000 דירות לשדרות בתוך שלוש שנים
6000 דירות לשדרות בתוך שלוש שנים

הסכם של 2,500,000,000 ₪ עם הממשלה כולל כבישים חדשים, חידוש תשתית ושירותים ציבוריים.

הסכם נוסף בין הממשלה לבין הרשות המקומית שדרות צפוי להיחתם בקרוב. ההסכם עם עיריית שדרות מספק 6000 דירות שייבנו ויימכרו בשלושת השנים הבאות. במסגרת הסכמים אלה, הרשות המקומית מתחייבת לזרז את תהליכי התכנון והנפקת היתרי בנייה בעוד שהמדינה מתחייבת לממן את הקמת מבני הציבור והתשתיות. תקציב ההסכם הנוכחי מסתכם ב-2,500,000,000 ₪.

ההסכם ייחתם בין משרד הבינוי והשיכון, מינהל מקרקעי ישראל ומשרד האוצר לבין עיריית שדרות.

ההסכם כולל מכרזי בנייה ותקציב של 350,000,000 ₪ לחידוש תשתיות בשכונות ישנות בעיר. 600,000,000 ש"ח יוקדשו לגני ילדים, מרכזי מעונות, בתי כנסת, מתקני ספורט ומוסדות ציבוריים אחרים. ההסכם מספק גם הקצאת קרקע לשימוש תעשייתי ומסחרי.

למעלה מ-100,000,000 ש"ח יוקדשו לבניית ושיפור כבישים וצמתים בכניסה המזרחית והמערבית לעיר, והכניסה לאזור התעשייה בכביש 232 תשודרג בעלות כוללת של כ-110,000,000 ₪.

זהו הסכם אסטרטגי ומשמעותי לשדרות שיהפוך אותה לעיר מובילה בכל תחומי החיים. הצרכים של כל תושבי שדרות מסופקים בהסכם, מתינוקות ועד לקשישים, לרבות מוסדות ציבור חדשים, שיפור בתחבורה, בטיילות, בשיפוץ לרחובות הישנים ומתקני הספורט והתרבות.

בדו"ח של שנת 2017 שפורסם לאחרונה, בנק ישראל ביקר את ההסכמים מסוג זה עם הרשויות המקומיות. הסכמים להתחדשות עירונית מועילים קודם כל לרשויות המקומיות, ומאפשרים לא רק לבנות תשתיות לשכונות חדשות אלא גם לשפץ תשתיות בשכונות ישנות עם הכסף הזורם לתקציבי הפיתוח. הדו"ח מצביע שהבעיות בהסכמי התחדשות עירונית עלולות לעלות על פני השטח בשלב השני, כאשר השכונות החדשות מאוכלסות והרשויות המקומיות צריכות לספק שירותים למשקי הבית, ומאחר שהכספים והמענקים הממשלתיים לא יכסו את הצרכים תהיינה הוצאות נוספות…

על מנת להמשיך ולספק את השירותים, הרשויות המקומיות אמורות להקצות שטחים נוספים למשרדים ולמסחר במטרה לאזן את היחס בין אזורי המגורים האלה. הסכמי התחדשות עירונית שכאלו מוסיפות לעתים קרובות דירות רבות בהתאם לגודל הקהילה, אך בקהילות רבות אי אפשר להגדיל את השטח המוקדש למשרדים ולמסחר באופן פרופורציונלי, בעקבות עתודות קרקע מוגבלות או משום שהן קרובות לערים גדולות וחשובות יותר.

ייתכן וזה יעניין אותך: גידור ותיחום אתרי בניה ושטחים

דילוג לתוכן