058-724-7365 info@tama38.org.il

תפקידו של עו"ד בפרויקט תמ"א 38

תפקידו של עו"ד בפרויקט תמ"א 38
פרויקט תמ"א 38 ברחוב נתן ברניצקי 1 ראשון לציון

תמ"א – תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, היא אחד הפרויקטים המוכרים ביותר בשנים האחרונות. יש הבדל בין פינוי בינוי לבין פרויקט תמ"א 38. תמ"א נוגעת למבנים אשר נבנו לפני שנות השמונים. הסיבה לכך שנדרש הריסה או תיקון של מבנה זה הוא מכיוון שאותם מבנים לא עומדים בתקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידת אדמה.

יש הרבה דברים שניתן לעשות בפרויקט הזה מצד הדיירים. הדיירים יכולים לתכנן ולבצע את הפרויקט ולחלק ביניהם את הזכויות. יש דיירים אשר יעדיפו יזם חיצוני אשר הוא יזכה בזכויות הבנייה המחודשת. במקרים כאלה הדירה כמובן מעלה את הערך שלה. הכל מתחיל ונגמר בהסכם מול עורך דין תמ"א 38 בראשון לציון או בכל אזור אחר.

עורך דין תמ"א 38 בראשון לציון

עורך דין תמ"א 38 בראשון לציון בדרך כלל יגע בפרויקטים באזור המרכז. יש לעורך דין הרבה תפקידים שונים בפרויקט המסובך. עורך דין תמ"א 38 בראשון לציון חייב להיות מאוד מיומן בתחומי המשפט וכמו כן, להיות מיומן במשא ומתן. הדבר הראשון שהוא אחד מהתפקידים של עורך דין תמ"א 38 בראשון לציון הוא לבחון את ההצעות של היזמים אם בחרתם ללכת איתם. בסופו של דבר, היזם רוצה להרוויח, אבל גם לדיירים יש זכויות. התפקיד של עורך דין מקרקעין הוא לדאוג לכך שאתם תקבלו את כל הזכויות שלכם. כמו כן, חייב עורך הדין לבדוק מול מי אתם עומדים, מה הניסיון של היזם, אמינות והאם הוא באמת יכול לעמוד בפרויקט בסדר גודל כזה.

כמו כן, לכל דייר יש את החלק שלנו בפרויקט, על עורך הדין לחלק את הזכויות בין הדיירים. לכל דייר יש את האינטרס שלו ויש אינטרסים משותפים של הבניין כמו מעלית וכן הלאה. התפקיד של עורך הדין הוא לגשר בין הדיירים לצורך הצלחת העסקה.

כמו כן, עורך הדין עוזר ליזם להשיג את המימון שלו. היזם בסופו של דבר רק מקבל זכויות בנייה, אבל מימון בנקאי זה דבר אחר לגמרי. עורך הדין יכול לסייע ליזם לקבל מימון במקרה הצורך לטובת התהליך. עוד אחד מתפקידיו של עורך הדין הוא להבטיח את זכויות הדיירים. חשוב לדאוג שהיזם עומד בתאריכים אשר צוינו וכמו כן, להעניק לדיירים מקומות מגורים בהתאם למה שסוכם. עורך הדין יוכל גם להוות ייצוג בוועדת התכנון והבנייה, בדרך זו יוכלו הדיירים לקבל הרווחת דירות אשר מעלות את שווי הנכס. התפקיד של עורך הדין הוא כמובן לייצג את הדיירים בהחלטה הזאת ולוודא שהם אינם נפגעים מהתהליך. בסופו של דבר, לפני כל החלטה בסדר גודל כזה שקשורה באופן ישיר לעתיד שלכם אתם חייבים להיעזר בעורך דין מקרקעין.

דילוג לתוכן