058-724-7365 info@tama38.org.il

קידוח כלונסאות מה זה?

קידוח כלונסאות מה זה?
קידוח כלונסאות כשלב מקדים לתהליך הבניה של מבנים

קידוח כלונסאות הוא אחד מתהליכי הבניה שבמהלכו מתבצעת החדרת כלי עבודה מיוחדים אל תוך קרקע, על מנת ליצור בורות עמוקים ומיוחדים בצורת עיגול המשמשים להקמת תשתיות למטרות שונות, כאשר אחד המרכזיים שבהם הינו כלונס. בדרך כלל ניתן לראות שימוש בטכניקה זאת בתחומים כגון בנייה (כולל ובעיקר בניה לגובה), בניית מנהרות, בדיקות גאולוגיות למיניהן ועוד.

תהליך הקידוח מתבצע באמצעות כלים ומכונות קידוח מתקדמות ומיוחדת. המכונה מובילה כלי חיתוך מיוחד ובאמצעות תנוה סיבובית הכי חודר אל לתוך הקרקע לעמוק הנדרש.

קידוח כלונסאות נעשה בדרך כלל בסביבות בהן נדרשת יציבות רבה בתהליכי הבניה או כאשר נדרשת חוזק סביבתי מוגבר למבנה הקיים. הבורות שנקדחים באמצעות הכלונסאות משמשים להקמת עמודים המסייעים בתמיכה וביציבות המבנה.

ניתן להשתמש בקידוח כלונסאות גם לצורך ניקוז מים, כאשר הבורות הנקדחים מאפשרים למים להתנקז או לזרום לשכבות מים תת קרקעיות. זה יכול לשמש כדי לשלוט במפלס המים, למנוע שיטפונות או לשקם איכות המים באזור מסוים.

קידוח כלונסאות הוא תהליך טכנולוגי מתקדם שמשתמש בציוד מיוחד ודורש מומחיות וניסיון. הוא נמצא בשימוש רחב במגוון תעשיות ותחומים ברחבי העולם.

מהו תהליך קידוח קרקע?

תהליך קידוח קרקע הוא אחד מתהליכי הבנייה שבמהלכו מתבצעת הסרת שכבות/חומרי הקרקע מתוך מיקום מסוים על מנת ליצור בורות. התהליך משתמש במכונות קידוח מתקדמות שחודרות אל תוך הקרקע לעמוק הנדרש באמצעות כלים חיתוך יעילים.

התהליך נעשה במספר שלבים, כאשר בהתחלה מתבצעת עבודת לתכנון ובדיקת הקרקע במקום הקידוח, כדי לקבוע את מיקום הקידוח ואת המאפיינים הגיאולוגיים של הקרקע. לאחר מכן, מתבצעת הכנת המכונות המתאימות והציוד הנדרש לתהליך הקידוח.

לקראת תחיל תהליך הקידוח, המכונה מועברת באמצעות הובלה מיוחדת (קיימים מקרים שציוד הקידוח מותקן על משאיות מיוחדות שיודעות להתנייד ממקום למקום בצורה עצמאית ללא צורך בהובלה מיוחדת) לתוך המיקום המבוקש ומתחילים בתהליך הקידוח. כלי הקידוח והחיתוך המותקנים על המכונה חודרים אל תוך הקרקע תוך שימוש שמנגנוני הרטט ולחץ לקבלת תוצאה רצויה בצורה מהירה ויעילה. לצורך פינוי האדמה מתוך הבור הנקדח משתמשים במספר מנגנונים, אשר עוזרים בתהליך הוצאת שאריות אדמה, כאשר אחת השיטות הינה שמקדח עצמו כולל בתוכו חלל שמתמלא באדמה ותוך הוצאתו של המקדח מתוך הבור שקודחים ופינוי החלל שהתמלא באדמה, ניתן להמשיך בתהליך הקידוח עד אשר מתקבלת התוצאה הרצויה.

תהליך הקידוח ממשיך עד שמתקבל העומק או הגודל הנדרש בהתאם למטרות הפרויקט. לאחר מכן, ניתן לבצע פעולות נוספות כמו התקנת תשתיות או יישומי ניקוז מים בתוך הבור.

תהליך קידוח הקרקע דורש מומחיות וניסיון רבים והוא נמצא בשימוש רחב בתחומים רבים כמו הבנייה,  עבודות עפר ועבודות תשתיות, בדיקות גאולוגיות, תעשיית הנפט והגז ועוד. הציוד והטכניקות המשמשות בתהליך קידוח קרקע משתנות בהתאם לצורכי הפרויקט וגם למאפיינים הגיאולוגיים של הקרקע.

למה צריך קידוח קרקע לפני הקמת יסודות בניין?

קידוח קרקע לפני הקמת יסודות בניין חשוב מאוד ומתבצע מטעמים רבים, הנה כמה מהם:

  1. בדיקת יציבות הקרקע: קידוח הקרקע מאפשר לבדוק את יציבותה ואיכותה. ניתוח הקרקע מאפשר להעריך את היכולת שלה לתמוך במבנה המתוכנן ולעמוד בעומסים הצפויים. במקרים שבהם נמצאת הקרקע כקרקע לא יציב מספיק לצורכי הפרויקט, יידרש לתכנן במקום יסודות איתנים ומתקדמים, כדי להבטיח את יציבות המבנה.
  2. עיבוד הקרקע: קידוח הקרקע מאפשר לבצע עיבוד והתאמתה של הקרקע לצורכי הבנייה. בעזרת הקידוח, ניתן להסיר חומרים לא רצויים כמו אבנים גדולות, שורשים, שמץ וטיט, ולשטף או לערבב את הקרקע על מנת לשפר את מאפייניה ויכולת התמיכה שלה.
  3. ייעוד תת הקרקע: קידוח הקרקע מאפשר ליצור ייעוד תת-קרקע במקום המתוכנן להקמת היסודות. תת הקרקע המוכן יכול להתאים לתנאי הבנייה ולמאפיינים הגיאולוגיים כדי לקבל יסודות יציבים יותר.
  4. מניע עובדות תת-קרקע: בעת הקידוח, ניתן לגלות עובדות תת-קרקע כמו צינורות, כבלים, ריסוקים או מבנים ישנים שנמצאים מתחת למקום הבנייה המתוכנן. זיהוי והסרת מניעים אלו חשובים כדי למנוע נזקים למבנה החדש או לשלדת היסודות.
  5. מדידות גיאוטכניות: קידוח הקרקע מאפשר לבצע מדידות גיאוטכניות במיקום הבנייה. מדידות אלו כוללות רמות מים תת קרקעיות, דירוגי עמידות הקרקע, סיכון להתפרצויות קרקע ועוד. מתוך המדידות, ניתן להבין את ההשפעה של הקרקע על המבנה ולקבוע את המתאימים לקידום הפרויקט.

יישום כללי קידוח קרקע אלו לפני הקמת היסודות המבנה יכול לשפר באופן ניכר את יכולת התמיכה והיציבות של המבנה הנבנה, ומקנה אמינות ובטיחות בתהליך הבנייה.

דילוג לתוכן