058-724-7365 info@tama38.org.il

ההבדלים העיקריים בין תמ"א 38/1 לתמ"א 38/2

ההבדלים העיקריים בין תמ"א 38/1 לתמ"א 38/2

בסרטון מטעם לשכת עורכי הדין בישראל מחוז ת"א העוסק בנושא התחדשות עירונית, ניתן לראות התייחסות לתיקונים מספר 1, 2, 3, 4 לתוכנית מתאר ארצית הידועה והמוכרת יותר לכולנו בשם תמ"א 38.

בסרטן התיקונים הללו מקבלים הסבר מורחב והתייחסות מקצועיים, כך שבהחלט יכול לעזור מאוד בהבנת שוק הנדל"ן בישראל ביחס לתמ"א 38 בפרט ותב"ע בכלל.

תיקון מספר 1 – הסבר בדבר היחס בין תב"ע לתמ"א 38

תיקון 2 – התייחסות להריסה ובניה מחדש (רבים קוראים לתהליך פינוי בינוי)

תיקון מספר 3 – הרחבת זכויות הבניה

תיקון מספר 4 – ניוד זכויות (טרם אושר)

דילוג לתוכן