058-724-7365 info@tama38.org.il

הוזלת עלויות והיטלים בפרויקט תמ"א 38

הוזלת עלויות והיטלים בפרויקט תמ"א 38
הוזלת עלויות והיטלים בפרויקט תמ"א 38

האם וכיצד ניתן להוזיל עלויות והיטלי פיתוח בפרויקטים מסוג תמ"א 38? 

פרויקט תמ"א 38 הינו פרויקט ממשלתי רשמי אשר מטרתו המוצהרת היא חיזוק מבנים במדינת ישראל מפני רעידות אדמה. פרויקטים אלו נחשבים לרוב במחוזותינו למורכבים וסבוכים, כאלו שרצוי מאוד לבחון ביסודיות את כדאיותם מבעוד מועד, עוד בשלב הגישושים, זאת על ידי בדיקהובחינה מעמיקה של עלויות והיטלי הפיתוח.

כידוע לכל, התמריץ הניתן לבעלי הדירות השותפים לפרויקטים מסוג תמ"א 38 הוא רב. הדיירים יקבלו מבנה מחוזק ובנוסף תוספת של שטחי מגורים דוגמת מרפסות שמש, חניות לרכבים וכדומה. במקרים מסוימים ואם המבנה מצוי במקום אטרקטיבי, ניתן לקבל גם חנויות ושטחי ומסחר אחרים.כך או כך, כמעט בכל תרחיש ניתן להוזיל עלויות בצורה זו או אחרת ולהפוך את כלל הפרויקט לאטרקטיבי עוד יותר לכל הצדדים.

אז כיצד ניתן להוזיל בעלויות?

הוזלת עלויות בפרויקט תמ"א 38 יכולה להיעשות במספר מישורים:

  • ראשיתבעלויות התכנון, הביצוע והפיקוח על הפרויקטוזאת על ידי קבלת מספר הצעות מחיר בשילוב מכרזים שמוגשים לבעלי מקצוע שונים. בשלב זה כדאי להיעזר בעורך דין המתמחה בפרויקטים של תמ"א 38, התחדשות עירונית, פינוי-בינוי וכו'. עו"ד מנוסה בתחום יכול לנהל עבור לקוחותיו את ההליך ולסייע בבחירת הקבלנים המתאימים שמחיריהםמתאימים לאופי הפרויקט לצד המוניטין ואיכות הביצוע, עמידה בלוחות זמנים ואלמנטים חשובים נוספים.
  • אלמנט חשוב נוסף הינו תחום המיסוי המשולם לרשות המקומית אשר נוהגת לגבות אגרות והיטלים עירוניים גם עבור פיתוח תשתיות קרובות כמוביוב, מים, שילוט וכו'. אם בעבר שילם בעל  הנכס תשלומי מס עבור תשתיות אלו הוא יכול לדרוש בדבר הפחתת המיסוי או אפילו ביטולו. תשלום מס אחר הוא היטל השבחה בעבור הרחבה הנכס. אם הרשות המקומית מבקשת תשלום זה עבור הרחבות קודמות קיימות שאינן רשומות בארכיון, מומלץ לבדוק היטב אם לא שולמו בגינם מסים קודמים. במידה וכן, יש כמובן לדרוש את ביטולו של היטל ההשבחה או הפחתתו. רשויות עירוניות מסוימות אינן מטילות מס על בניית מחסנים ומרפסות במסגרת תמ"א 38 משום שהם לא נכללו בחיובי היטלי השבח של המבנים. במידה ואין פטור שכזה ניתן לנסות לבקש של הפחתה בגובה ההיטלים.
  • במקרים רבים נדרש קבלן הפרויקט להתקין חניה פרטית לכל דייר. במידה ולא ניתן להתקין חניות פרטיות אזי ניתן לדרוש "כופר חניה", כופר אשר משולם על ידי הקבלן לרשות כדי שהיא תבנה חניה ציבורית למבנה, ובמידה והיא אינה עושה זאת ניתן לתבוע את דמי הכופר.
  • כדאי לבדוק אם המבנה נבנה לפני כניסת חוקי העזר שחוקקו לצורך גביית היטלי הפיתוח. במידה וכן, ניתן ליהנות מפטור מלא או חלקי. רצוי לבדוק בכל מקרה של דרישת מס או היטל ולוודא שאין דרישה לכפל תשלום עבור עבודות פיתוח שונות.

>> המידע באדיבות צוות האתר www.dt-law.co.il
משרד עו"ד המתמחים בדיני נדל"ן, תמ"א והתחדשות עירונית