058-724-7365 info@tama38.org.il

איך להעלות את ערך הנדל"ן באמצעות השקעה בתמ"א 38

איך להעלות את ערך הנדל"ן באמצעות השקעה בתמ"א 38
איך להעלות את ערך הנדל"ן באמצעות השקעה בתמ"א 38

ירשתם דירה ישנה במרכז אחת הערים הגדולות? ואולי קניתם דירה כזו להשקעה, וכיום אתם מתלבטים כיצד לשמור או להעלות את ערכה? ביצוע מה שזכה לכינוי "תמ"א 38" עשוי בהחלט לא רק לשמר את ערך הנכס שלכם, אלא אפילו להעלות אותו.

מדוע דווקא תמ"א 38

"תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה", או התוכנית שזכתה לכינוי "תמ"א 38", מתוכננת למנוע התמוטטות של מבנים ישנים שלא תוכננו לעמוד בפני רעידות אדמה, וכך לשמור על רכוש ועל חיי אדם.

שימור או העלאת ערך הנכס עם תמ"א 38

למדינה היה ברור שבלי תמריצים מתאימים, לאף בעל נכס – דירה או בניין – לא יהיה כדאי להשקיע כסף ולבצע התאמות שונות בנכס שלו, רק כדי למנוע את התמוטטותו בזמן רעידת אדמה, שאולי תגיע, ואולי לא.

כך נכתבה תוכנית מס' 38, שבה מערכת שלמה של תמריצים, שכוללים בין השאר אפשרות להוסיף שטח למבנה (ולדירות שכלולות בו), כולל יחידות דיור שלמות.

מעבר לחיזוק נטו של המבנה, ללא תוספות בניה, החלק ה"בסיסי" של התוכנית מאפשר בין השאר לבצע את הדברים הבאים, שכל אחד מהם מוסיף כמובן לערך הנכס:

  • להוסיף לכל דירה שטח של עד 25 מ"ר
  • לסגור קומה לצורך הקמת דירות חדשות
  • להקים עד שתי קומות נוספות על המבנה ולחלק אותן לדירות חדשות
  • להוסיף מעלית, ועוד.

בנוסף, חלק שלם של התוכנית נכתב כך שהוא מאפשר ואף מכתיב הריסה של מבנים ישנים ובנייה של בניינים חדשים במקומם, בשטח גדול פי כמה. כך נוצר מצב שבו התמריץ למחיקת אותם מבנים מסוכנים גדול עוד יותר.

די ברור אם כך שערכו של מבנה שניתן להוציא לו אישור לביצוע תמ"א 38 עלה כתוצאה מאישור התוכנית, ואף יותר מכך:

  • במקומות בהם בוצעו כבר עבודות תמ"א 38 קל יותר לעיתים קרובות להוציא אישור למבנים דומים, מה שמעלה עוד יותר את ערכם.

כיצד מוציאים אישור לתמ"א 38

באופן כללי ניתן לקבל אישורים והיתר בנייה במסגרת תמ"א 38 בלי צורך בתוכנית בנייה מפורטת, אבל יש צורך להגיש תסקיר שמוכיח שהבניין אכן דורש חיזוק מהסוג המבוקש, או הריסה ובניה מחדש.

  • את התוכנית הכללית מגישים לוועדה המקומית לתכנון ובניה. אם אין פגיעה משמעותית וחריגה בחזות העיר או בשכנים ותושבי האזור, על הוועדה לאשר את התוכנית.

איך לבחור קבלן מבצע לתמ"א 38

מעבר לנושא המימוני, החשוב, עיקר היתרון בביצוע תמ"א 38 על ידי קבלן מיומן בתחום זה או חברה יזמית מנוסה, הוא בקיצור זמני העבודה וביצוע טוב שלה.

בבחירת היזם או הקבלן חשוב לבדוק:

  • טיב ההצעה; מה מקבל כל בעל דירה או בעל נכס, כולל גימור
  • איתנות כלכלית, ערבויות וליווי בנקאי
  • ניסיון אמיתי בשטח: בחינת עבודות שהתבצעו כבר ומתבצעות עכשיו ולא רק תוכניות "על הנייר"
  • נכונות, התייחסות כללית ו"כימיה" בין הקבלן ובעלי הנכסים: חלקם אמנם משקיעים או בעלי נכסים "מקצועיים", אבל חלקם עשויים להיות דיירים ותיקים וקשישים.

סיכום

ביצוע תמ"א 38 לבניין קיים הוא דבר חיוני לצורך שמירה והגנה על רכוש ועל חיי אדם, למקרה של רעידות אדמה.

מעבר לקיצור תהליכי אישור תכנון ובניה, כדי להביא את בעלי הנכסים לבצע את החיזוקים, נוצרה מערכת תמריצים שמעלה את ערכם של הנכסים.

ביצוע העבודות על ידי קבלן אמין או חברה יזמית מנוסה חשוב להקטנת הסיכונים מצד בעלי הנכס ולשמירה על ערכו.

מאמר זה מוגש באדיבות אתר b144 לעסקים

דילוג לתוכן